Mindfulness


Mindfulness är ett välbeprövat och etablerat sätt för att stärka din koncentration, medvetenhet och förmåga att vara i nuet.


Längtar du efter att stanna upp, känna stegen du tar, acceptera saker och livet som det är, även om det känns utmanande just nu. Längtar du efter mindre oro, mer vila och glädje i livet?

Då kan du pröva en Mindfulness.Runt om i världen bedrivs det forskning kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter visar bland annat att mindfulnessträning ger minskad stress, minskad oro, bättre sömn, minskat lidande, ökad förmåga att hantera smärta och ökad livskvalitet. Träningen ger också ökat fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga


Det senaste årens hjärnforskning kring mindfulness visar på en mängd positiva effekter på den mänskliga hjärnan.

9 Attitudes

Jon Kabat-Zinn, en amerikansk medicinprofessor, utvecklade en egen modell Mindfulness-based stress reduction (MBSR) som har sina rötter i Buddhismen, men inte är religionsbaserat. Här förklarar han mer om metoden.