Om Inspirationskällan

Välkommen till Inspirationskällan!


Inspirationskällan drivs av mig, Ingrid Österström.

Jag har lång erfarenhet av samtal, både enskilda och i grupp.


Jag är beteendevetare, utbildad på Linköpings universitet, och har en lång utbildning inom personlig utveckling med bla kroppspsykoterapi, mindfulness och meditation både i Sverige, Italien och USA.

Vidare är jag utbildad inom KBT och Mindfulnessinstruktör.


Tidigare var jag aktiv i eget familjeföretag med administration, personalfrågor och ekonomi. Mina erfarenheter inom näringslivet med olika personalfrågor gör att jag kan förstå och relatera till både ägare, chefer och medarbetare.Vad andra sagt om Ingrid:Jag har arbetat med ledarutveckling i över 30 år.  Läs mer:


”Ingrid är med sin mjuka framtoning och kloka tankar.. Läs mer:


Jag har under ett antal år haft förmånen att få ta del av Ingrids kurser såsom Heart in Business, Women i Business. Läs mer:


Ingrid Österström är en insiktsfull och grundad person. Läs mer:

Copyright © Inspirationskällan AB. All rights reserved.