Läs mer

 

 

Vad andra sagt om Ingrid:

 

- Jag har arbetat med ledarutveckling i över 30 år. En central fråga som ledare är att ha självinsikt och förståelse för andras behov och beteende.

Ingrid är en av få personer i Sverige som utbildat sig inom Enneagrammet på Enneagraminstitute i New York. Enneagrammet öppnar nya vägar för självinsikt och ett stort intresse för att möta andra med respekt. Jag har haft förmånen att lyssna på Ingrid vid några tillfällen under senaste året och har haft konkret nytta av det privat och i mitt arbete. Jag kan varmt rekommendera Ingrid som talare och Workshopledare.

Margita Edström, HR chef, Lärande i Sverige AB

 

 

- ”Ingrid är med sin mjuka framtoning och kloka tankar en stor tillgång i gruppdialoger och diskussioner. Hon delar generöst med sig av egna erfarenheter och bjuder på exempel. Ingrid har en förmåga att se individen och få alla att känna sig sedda och bekväma. Jag har anlitat henne vid flera tillfällen och alltid varit nöjd.

Anna Axelsson, verksamhetsansvarig affärsnätverk på Östsvenska Handelskammaren

 

- Jag har under ett antal år haft förmånen att få ta del av Ingrids kurser såsom Heart in Business, Women i Business mm. Jag har även haft förmånen att ha henne som coach under en tid. Ingrid är en enormt varm, kärleksfull och professionell person och allting hon förmedlar är äkta, vilket gör det trovärdigt och naturligt. Ingrid har hjälpt mig till många insikter om mig själv och andra och givit mig konkreta tekniker att hantera mig själv och omvärlden med ökad förståelse. Förutom att jag alltid lämnar Ingrid med en massa ny energi, bidrar hon till ökad livskvalité genom gåvan av något varaktigt.

Jag kommer gärna igen! Jessica Steén Wygler, Chef Private Banking samt Privatmarknad, Swedbank Norrköping

 

- Ingrid Österström är en insiktsfull och grundad person som metodiskt och inspirerande klargör sina utmanande ämnen (dessa viktiga ämnen) med värme och lyhördhet . Allt blir en helhet.

Myra Ekström, präst som arbetar med kultur och andlig fördjupning inom Svenska kyrkan

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved