Presteraren

ENNEAGRAMMET

 

Enneagrammet används för att se och känna igen sina egna mönster och därmed öppna för möjligheten till mognad och större medvetenhet. Det ger också en inblick i och förståelse för andras sätt att tänka, känna och agera.

Enneagrammet är ett unikt verktyg för självinsikt. Det beskriver nio olika grundstrategier som vi alla kan känna igen delar av. Det är dock en som dominerar för var och en av oss, och som vi använder mer än de andra.

Typ 3 Presteraren: är målinriktade, charmiga och upplevs självsäkra. De är effektiva, "doers" och kan lätt bli otåliga. De har en förmåga att läsa in hur man ska vara i ett vissta sammanhang och anpassar sig lätt efter det. Treor är ofta tävlingsinriktade, pragmatiska och duktiga att skapa målbilder, de drivs av framgång. De är ambitiösa, man hittar ofta treor i ledarpositioner. De är uppgiftsorienterade och har ofta ett coachande förhållningssätt i sitt ledarskap. De kan också försöka få andra att vara stolta över dem. De är rädda för att misslyckas och undviker att hamna i sådana situationer. Eftersom de har fokus på att göra, kan de lätt glömma bort att koppla av och kan ibland bli arbetsnarkomaner. I presterandet känner man sitt eget värde. För treor kan det vara värdefullt att se att det finns en skillnad mellan vad man gör och vem man är. Treor växer genom att lära sig samarbeta med andra, vara mer ärliga mot sig själva, även om det ibland känns svårt.

Copyright © All Rights Reserved