Hjälparen

ENNEAGRAMMET

 

Enneagrammet används för att se och känna igen sina egna mönster och därmed öppna för möjligheten till mognad och större medvetenhet. Det ger också en inblick i och förståelse för andras sätt att tänka, känna och agera.

Enneagrammet är ett unikt verktyg för självinsikt. Det beskriver nio olika grundstrategier som vi alla kan känna igen delar av. Det är dock en som dominerar för var och en av oss, och som vi använder mer än de andra.

Typ 2 Hjälparen: är tillmötesgående, varm, positiv och omtänksam och kallas ofta hjälparen för att de har fokus på andra, och andras behov. Man är engagerad, generös och man tycker om att ge. De är ofta stöttande och berömmande och vill gärna ha fysisk kontakt. De är bra på att skapa social kontakter och man har en självbild av att: "Andra behöver mig".

Det finns en rädsla för att vara oönskad och att inte vara värd att älskas. De har stort behov av andras erkännande och kan bli lite smickrande och berömmande för att bli omtyckta. Kan i stress ibland bli lite manipulerande.

Tvåor har lätt att se andras behov, men har en tendens att förneka sina egna behov.

 

 

Copyright © All Rights Reserved