Förbättraren

ENNEAGRAMMET

 

Enneagrammet är en psykologisk modell som hjälper oss att se och känna igen våra beteendemönster. Vi har alla en outnyttjad kraft och potential inom oss som vi gömmer undan och visar istället upp en "mask" - ett sätt att vara som vi tror gynnar oss i livet. Enneagrammet hjälper oss att synliggöra denna mask och när vi ser och accepterar de skydd vi byggt upp blir vi mer sanna med oss själva och vi får kontakt med vår inre kraft, vår kärna.

Enneagrammet beskriver nio olika grundstrategier - beteendemönster - som vi alla kan känna igen oss i, men det är en som dominerar för var och en av oss, och som vi använder mer än de andra.

1.Förbättraren: Som Typ 1 vill man ha ordning och reda, man strävar efter att vara god, man tycker inte om slarv o fel. Man har ett sinne för att organisera och strukturera. Ettor är förnuftiga, anvarsfulla och har stora ideal. Det är viktigt att vara ärlig, rak o rättvis. Man har en självbild av att: "Jag har rätt", jag är den som försöker förbättra och rätta till. Man undviker ilska, eftersom man ser sig själv som perfekt kan man inte riktigt acceptera ilskan, men ser ilskan som något fel. Det finns en djup rädsla för att vara en dålig människa och att göra fel. Ettor har en stark inre kritiker och de har lätt att jämföra sig med andra. De njuter av ett välstädat rum när saker och ting står på sin plats. Andra ettor har mer fokus på hur människor beter sig, och vill gärna rätta till andra som de anser gör fel. För många blir det en stor lättnad när man får ord på det som ändå pågår, man kan prata om det och liksomlägga det lite utanför sig själv, man prata om sin strategi, och kan samtidigt se att man är mer än sin strategi. Det är en stor befrielse......

 

Copyright © All Rights Reserved