Entusiasten

ENNEAGRAMMET

 

Enneagrammet används för att se och känna igen sina egna mönster och därmed öppna för möjligheten till mognad och större medvetenhet. Det ger också en inblick i och förståelse för andras sätt att tänka, känna och agera.

Enneagrammet är ett unikt verktyg för självinsikt. Det beskriver nio olika grundstrategier som vi alla kan känna igen delar av. Det är dock en som dominerar för var och en av oss, och som vi använder mer än de andra.

7. Entusiasten: spontan, allsidig, lättdistraherad och splittrad

 

Denna sida under bearbetning.

Copyright © All Rights Reserved