Sessioner

ENSKILDA SAMTAL

Vi strävar alla efter balans i livet. I samtal kan vi hjäpas åt att se vad som skapar obalans och med enkla övningar och varsamhet kan vi återskapa balansen. Ibland kanske vi behöver plocka isär olika delar, titta på var och en för att sedan bygga upp igen med större stabilitet och harmoni.


Det kan finnas olika frågor som kan vara skönt få bolla med någon som inte dömer eller ifrågasätter. Någon som lyssnar, och som kan ställa frågor och hjälpa dig att se nya vägar och möjligheter.


Du behöver inte ha några färdiga eller välformulerade frågeställningar när du kommer till mig, utan det är utifrån samtalet som frågorna och svaren formuleras. 

Copyright © All Rights Reserved