Enneagrammet

ENNEAGRAMMET


Enneagrammet används för att se och känna igen sina egna mönster och därmed öppna för möjligheten till mognad och större medvetenhet. Det ger också en inblick i och förståelse för andras sätt att tänka, känna och agera.

Enneagrammet är ett unikt verktyg för självinsikt. Det beskriver nio olika grundstrategier som vi alla kan känna igen delar av. Det är dock en som dominerar för var och en av oss, och som vi använder mer än de andra.

1.Förbättraren: principfast, målmedveten, kontrollerad och perfektionistisk

2. Hjälparen: öppenhjärtig, generös, härsklysten och tillmötesgående

3. Presteraren: anpassningsbar, bäst, driven och medveten om sitt intryck

4. Individualisten: uttrycksfull, dramatisk, självupptagen och lynnig

5. Undersökaren: uppmärksam, påhittig, hemlighetsfull och isolerad

6. Den lojale: engagerad, ansvarsfull, ängslig och misstänksam

7. Entusiasten: spontan, allsidig, lättdistraherad och splittrad

8. Utmanaren: självsäker, beslutsam, viljestark och konfronterande

9. Medlaren: mottaglig, lugnande, behaglig och självbelåten

Copyright © All Rights Reserved